filtration2
filtration1
filtration3

លំនៅដ្ឋានតម្រងពហុកាបូបដាវីត

  • Davit Arm Multi-Bag Filter Housing

    លំនៅដ្ឋានតម្រងពហុកាបូបដាវីត

    ការរចនារបស់យើងដែលមានភាពរួសរាយរាក់ទាក់ davit arm តម្រងកាបូបច្រើនដែលមានសំណង់ពី ២ កាបូបទៅ ២៤ ថង់ដើម្បីបំពេញតម្រូវការអត្រាលំហូររាវធំជាង ១០០០ ម ៣/ម៉ោងការរចនាតម្រងកាបូបទាំងអស់នៅក្នុងអេសអេមទី ៨ អាយអាយអាយអាយអាយអាយអាយអាយអាយអាយ។