ការច្រោះ 2
ការច្រោះ 1
ត្រង ៣

កាបូបតម្រង PE

  • កាបូបតម្រង PE

    កាបូបតម្រង PE

    Precision Filtration ផលិតខ្សែបន្ទាត់ពេញលេញនៃថង់ចម្រោះសម្រាប់ឧស្សាហកម្មចម្រោះរាវ។ថង់ទំហំស្ដង់ដារគឺអាចរកបានដើម្បីឱ្យសមនឹងលំនៅដ្ឋានថង់តម្រងភាគច្រើននៅលើទីផ្សារ។ថង់ចម្រោះផ្ទាល់ខ្លួនក៏អាចត្រូវបានផលិតតាមការកំណត់របស់អតិថិជនផងដែរ។