filtration2
filtration1
filtration3

នាវាពហុកាតព្វកិច្ចធុនធ្ងន់

  • Heavy Duty Multi-Cartridge Vessel

    នាវាពហុកាតព្វកិច្ចធុនធ្ងន់

    នាវាធារាសាស្ត្រធុនធ្ងន់ - ពី ៩ ទៅ ១០០ ជួរនៃប្រអប់ព្រីនធ័រក្នុងមួយកប៉ាល់ដោយមានប្រដាប់បិទភ្នែកយើងមានលក្ខណៈពិសេសរចនាដើម្បីធ្វើឱ្យការផ្លាស់ប្តូរប្រអប់ព្រីនធ័រមានភាពងាយស្រួលនិងងាយស្រួល។