ការច្រោះ 2
ការច្រោះ 1
ត្រង ៣

Spring Assist Multi-Bag Filter Housing

  • Spring Assist Multi-Bag Filter Housing

    Spring Assist Multi-Bag Filter Housing

    ធុងចម្រោះច្រើនថង់ជំនួយនិទាឃរដូវរបស់យើងជាមួយនឹងការសាងសង់ពី 2 ថង់ដល់ 24 ថង់ ជាមួយនឹងការរចនាបិទគម្របដែលមានជំនួយនិទាឃរដូវតែមួយគត់ ដើម្បីបំពេញតាមតម្រូវការអត្រាលំហូររាវធំរហូតដល់ 1,000 ម 3 / ម៉ោង ការរចនាតម្រងថង់ទាំងអស់នៅក្នុង ASME VIII សូមមើលស្តង់ដារ VIII DIV I ។