filtration2
filtration1
filtration3

លំនៅដ្ឋានតម្រងពហុកាបូបជំនួយនិទាឃរដូវ

  • Spring Assist Multi-Bag Filter Housing

    លំនៅដ្ឋានតម្រងពហុកាបូបជំនួយនិទាឃរដូវ

    កប៉ាល់ចំរោះទឹកនិទាឃរដូវរបស់យើងដែលមានសំណង់ពី ២ ថង់ទៅ ២៤ ថង់ជាមួយនឹងការរចនាគម្របគម្របជំនួយនិទាឃរដូវតែមួយគត់ដើម្បីបំពេញតម្រូវការអត្រាលំហូររាវធំជាងមុនរហូតដល់ ១០០០ ម ៣/ម៉ោងការរចនាតម្រងកាបូបទាំងអស់នៅក្នុងអេសអឹមអ៊ីទី ៨ សូមមើលស្តង់ដារទី ៨ អាយអាយអាយ។