ការច្រោះ 2
ការច្រោះ 1
ត្រង ៣

កាបូបតម្រង PTFE

  • កាបូបតម្រង PTFE

    កាបូបតម្រង PTFE

    PTFE គឺ polytetrafluoroethylene,ត្រូវបានគេស្គាល់ផងដែរថាជា Teflon (Teflon) គឺជាសម្ភារៈចម្រោះថង់នៅក្នុងកម្រិតខ្ពស់បំផុត។ពូជនៃ។ថង់ PTFE សម្រាប់ធន់ទ្រាំនឹងលក្ខខណ្ឌ corrosive, សេវាអាយុកាលនៃតម្រូវការសម្ភារៈតម្រងនៃឱកាស។