filtration2
filtration1
filtration3

ប្រព័ន្ធតម្រងសំអាតដោយខ្លួនឯង

  • Mechanical Self Cleaning Filter Vessel

    នាវាតម្រងសំអាតមេកានិច

    ប្រព័ន្ធចម្រោះសម្អាតមេកានិចដែលត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីគ្រប់គ្រងតម្រង ២០ មីក្រូនិងធំជាងនេះនៅក្នុងឧស្សាហកម្មផ្សេងៗដែលមានភាគល្អិតខ្ពស់ជាប់គ្នារាវរាវនិងស្អិត។